30.04.2019.Pálení čarodělni. 
 

Čas sletu a letový plán bude upřesněn.